O Herlíkovicích

  • ...kde se nebe snoubí se zemí...

Dřívější obec Herlíkovice čili Hackelsdorf se rozkládá na svazích obou krkonošských Žalý. Jméno lokality je odvozeno od těžebného kladívka (které má naše sdružení ve znaku), jelikož se zde těžily různé kovy.